Fritzbox

De configuratiewijzigingen die in een Fritz!box 7590 of 7490 (en wrs ook 7390 en andere modellen) nodig zijn, wanneer je hem verder al hebt draaien met Internet van Tweak op VLAN34, zijn de volgende:

In de “vccs” sectie in het rijtje “internet”, “voip” ook “iptv” toevoegen. Direct daarna, en voor de voip_forwardrules, de “mcupstream” veranderen naar “iptv”

 vccs {
        VPI = 1;
        VCI = 32;
        traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
        pcr = 0;
        scr = 0;
        priority = 0;
        dsl_encap = dslencap_mixed;
        ipbridgeing = no;
        ipbridgeing_igmp = no;
        pppoeforwarding = no;
        connections = "internet", "voip", "iptv";
    }
    mcupstream = "iptv";

Daarna in de “internet” sectie van ‘dslifaces’ is_mcupstream op “no” zetten.

En tenslotte dus de “iptv” sectie onder ‘dslifaces’:

{
        enabled = yes;
        name = "iptv";
        weight = 50;
        dsl_encap = dslencap_ether;
        dslinterfacename = "dsl";
        no_masquerading = no;
        use_fixed_masqaddr_if_no_masquerading = no;
        no_firewall = no;
        stackmode = stackmode_ipv4only;
        pppoevlanauto = no;
        pppoevlanauto_startwithvlan = no;
        vlancfg {
            vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
            vlanid = 4;
            vlanprio = 0;
            tos = 0;
        }
        ppptarget = "iptv";
        rfc4638_enabled = no;
        fixed_masqaddr = 0.0.0.0;
        mtu = 0;
        gre_server_cfg {
            server_dnsprefer = protoprefer_ipv4;
            dpd {
                inactivity = 20s;
                replywait = 1s;
                npings = 4;
                period = 30s;
            }
            allow_netbios = no;
        }
        etherencapcfg {
            use_dhcp = yes;
            use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
            ipaddr = 0.0.0.0;
            netmask = 0.0.0.0;
            gateway = 0.0.0.0;
            dns1 = 0.0.0.0;
            dns2 = 0.0.0.0;
            class_identifier = "IPTV_RG";
        }
        is_mcupstream = yes;
        stay_always_online = yes;
        disable_ondemand = no;
        reconnect_delay_after_conn_abort = 30s;
        only_route_when_connected = no;
        redial_delay_after_auth_failure = 1m;
        redial_limit = 3;
        redial_after_limit_reached = 10m;
        redial_after_limit_reached_variance = 5m;
        redial_delay_after_low_error = 10s;
        redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
        redial_delay_after_ppp_error = 0w;
        routes_only_for_local = no;
        dproutes_only_for_local = no;
        ifaceroutes {
            enabled = yes;
            ipaddr = 185.6.48.0;
            mask = 255.255.255.192;
            gateway = 0.0.0.0;
        }
        disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
        ripv2receiver_enabled = no;
        ripv2_update_timer = 30s;
        ripv2authmode = ripv2_auth_none;
        ripv2md5_keyid = 0;
        ripv2passwd = "";
        set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
        unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
        dsldpconfig {
            security = dpsec_firewall;
            filter_teredo = yes;
            filter_netbios = yes;
            filter_sip = no;
            filter_smtp = no;
            sip_alg = no;
            lowinput {
                policy = "permit";
            }
            lowoutput {
                policy = "permit";
            }
            highinput {
                policy = "permit";
            }
            highoutput {
                policy = "permit";
            }
        }
        dhcp_auth_mode = auth_none;
        dhcp_requests_with_client_id = yes;
        dhcp_ignore_options_in_renewing = no;
        is_erouter = no;
    }

Hierna moesten  we met behulp van een set vbscripts ( http://www.mengelke.de/Projekte/FritzBoxVBScript ) nog een nieuwe checksum berekenen van de veranderde export. Dit hebben we gedaan door de export file naar het vbscript “fb_calcsum.vbs” te slepen en de checksum die hieruit komt helemaal aan het eind in de export te zetten (op de plek waar de vorige checksum stond).

Hierna konden we de configuratie export weer prima importeren in de 7490, met behoud van alle instellingen.

Meer was bij mij dus niet nodig om Canal Digitaal werkend te krijgen. Let wel: Dit is dus op een Fritz!box die al werkt met  internet van Tweak.

Bronnen : Eymey , Rjhilbrink , Tweak’s configfile & Flevoboy63′s configfile uit de Fritz5490 en eigen test’s