Factory reset

  1. Haal de Sparql Box van het stroom af en ontkoppel de netwerk-kabel aan de achterzijde van de Sparql Box.
  2. Sluit vervolgens de power-kabel weer aan. De Sparql Box start nu opnieuw op. Wanneer deze opgestart is krijgt u de melding dat er geen netwerkverbinding is.
  3. Druk vervolgens op de home knop (het huisje in de rechter bovenhoek van de afstandsbediening). Nu krijgt u verschillende tegels in beeld.
  4. U kunt nu weer de netwerk-kabel aansluiten.
  5. Vervolgens drukt u op de tegel “TV2Next” links onder. In het hierna volgende scherm heeft u de mogelijkheid om uw ontvanger een fabrieksreset te geven (onderste optie). De Sparql Box zal opnieuw opstarten en een welkomstscherm zien. Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om een taal te kiezen en dient het netwerk getest te worden. Volg de instructies op het scherm om de meest recente firmware van de ontvanger te downloaden. Deze stap neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Sparql-box opnieuw instellen

Haal de spanning van de sparql-box.

houd de aan/uit knop ingedrukt op de box en zet de spanning er weer op maar houd de knop ingedrukt net zolang todat je het welkomscherm hebt en volg daarna de aanwijzingen weer op het scherm.

Bron: email van Tweak